Budúci životopis pre Vás

Kompletný životopis musí obsahovať meno, adresu, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, údaje o vzdelaní a pracovných skúsenostiach s bližším popisom pozície, jazykové znalosti, počítačové znalosti, údaj o vodičskom oprávnení, údaje o iných osvedčeniach a znalostiach. Za preklad životopisu sa platí vopred 15€ (ak nie je dohodnuté inak) na IBAN, ktorý Vám bude zaslaný vopred e-mailom. Životopis na preklad prosím posielať na adresu prekladzivotopisov@gmail.com, kontaktná osoba Bc. Katarína Ondrejková.